04/12/07 - ORANGE BOWL: M. Bašić uspješan na startu