Teniski klub POŠTAR

1234
Ime kluba: 
Teniski klub POŠTAR
Kategorija: 
C


Igrači kluba:

Šifra Ime i prezime Datum rođenja Licenca vrijedi dosort icon
POSTA004 Meliha Pašić 31.08.1998 26.01.2010
POSTA006 Azur Palavrić 17.09.1994 28.01.2010
POSTA008 Mirna Gavrić 08.04.2000 17.03.2010
POSTA012 Amir Hodžić 24.02.1997 17.03.2010
POSTA009 Haris Kasumović 24.11.1995 20.03.2010
POSTA018 Edin Džinić 29.08.1997 25.03.2010
POSTA016 Dominik Mujkić 13.01.1997 26.03.2010
POSTA017 Amil Rešidbegović 10.12.1995 26.03.2010
POSTA019 Emir Šabić 16.01.2001 17.05.2010
POSTA020 Dino Latović 14.07.1998 17.05.2010
POSTA021 Rijad Okanović 03.02.1997 17.05.2010
POSTA022 Adnan Okanović 27.12.1995 17.05.2010
POSTA001 Dino Hukić 29.12.1998 19.01.2011
POSTA005 Omar Palavrić 07.05.2000 28.01.2011
POSTA013 Vedran Ristić 23.12.1997 17.03.2011
POSTA015 Emir Dedić 28.04.1998 25.03.2011
POSTA023 Adna Fočić 05.03.2003 30.01.2012
POSTA024 Monika Tončević 05.08.1999 30.01.2012
POSTA014 Davor Jurak 05.07.1997 25.03.2013
POSTA025 Elma Hodžić 14.10.2002 15.08.2013
POSTA026 Negra Haliti 16.01.2002 21.08.2013
POSTA010 Faruk Bakalović 26.04.1995 15.01.2014
POSTA007 Jana Bischoff 21.06.1995 25.04.2014
POSTA003 Slavko Rodin 06.04.1999 05.05.2014
POSTA029 Šejla Agić 10.03.1995 27.06.2014
POSTA027 Demirel Smajlović 06.03.2001 30.08.2015
POSTA002 Jelena Nikolić 20.04.1999 21.05.2016
POSTA028 Altić Alek 10.08.2002 16.06.2017