Veterani +55

1234

Rang lista: ZAVRŠNA/2014    Starosna kategorija: Veterani + 55   Datum: 01.11.2014.

Rang Prezime i ime Datum rođ. Šifra Ukupno
1 Brkic Ismir 17.05.1959. TETRA006 100
2 Gračić Senaid 12.05.1955. ITESA010 60
3 Sokolović Šekib 18.09.1957. ITESA030 50
4 Cvitanović Miroslav 19.12.1957. PRESA007 40
5 Bajramović Kemal 28.09.1947. TETRA001 40
6 Dervenčić Mirsad 19.05.1957. ITESA050 15
7 Vujković Slobodan 20.03.1953. MSPRI017 10
8 Žuržulović Velimir 24.03.1951. ITESA005 10
9 Begović Zijad 21.12.1956. ITESA020 10
10 Primorac Ranko 28.07.1952. MOSTA031 0

Kompletnu rang listu možete downloadovati u pdf formatu OVDJE!

 

 

Završne rang-liste Veterani +55:

2007 2008  2009 2010 2011
2012