Teniski klub BOSNA

1234
Ime kluba: 
Teniski klub BOSNA
Adresa: 
Branilaca 24, 71 300 Visoko
Telefon: 
032 555 193
Telefax: 
032 555 193
Kontakt osoba: 
Suad Čaušević
Mobilni: 
061 265 835
Kategorija: 
B


Igrači kluba:

Šifra Ime i prezime Datum rođenja Licenca vrijedi do
BOSVI001 Mirza Resulović 09.08.1996 05.06.2014
BOSVI002 Džemal Hadžimehanović 19.01.1996 05.07.2014
BOSVI003 Aida Bjelopoljak 17.10.1994 30.01.2010
BOSVI004 Anel Ugarak 11.10.1992 30.01.2011
BOSVI005 Emir Bešlagić 08.02.1966 30.01.2013
BOSVI006 Samir Aščalić 22.01.1967 17.01.2013
BOSVI007 Ammar Ćosović 25.08.1996 13.04.2013
BOSVI008 Haris Handžić 14.09.1997 13.04.2012
BOSVI009 Belmin Ćosović 23.11.1995 20.04.2010
BOSVI010 Erdin Šerak 11.09.1995 20.04.2010
BOSVI011 Berina Ćosović 06.04.1999 20.04.2010
BOSVI012 Amila Resulović 13.05.2000 10.05.2015
BOSVI013 Emina Handžić 16.02.2000 10.05.2015
BOSVI014 Berina Begović 07.02.1998 28.05.2010
BOSVI015 Alma Bašić 13.06.1996 28.05.2010
BOSVI016 Admir Kljajić 23.10.1972 28.10.2010
BOSVI017 Emir Pajt 15.06.1997 28.05.2010
BOSVI018 Neđma Aščalić 09.12.1997 28.05.2010
BOSVI019 Edah Neimarlija 18.10.1999 29.05.2011
BOSVI020 Amer Agić 28.03.1990 07.06.2010
BOSVI021 Edo Resulović 11.04.1962 25.01.2010
BOSVI022 Suad Agić 12.11.1957 30.01.2013
BOSVI023 Aldin Kaplan 03.04.2001 18.05.2014
BOSVI024 Elvir Džafić 07.02.1975 08.06.2012
BOSVI025 Berina Očuz 23.08.1998 17.08.2012
BOSVI026 Jasmin Vranac 06.04.2004 19.05.2018
BOSVI027 Lamija Sadiković 16.07.2004 20.04.2018