Veterani +35

1234

Rang lista: ZAVRŠNA/2014   Starosna kategorija: Veterani +35   Datum: 01.11.2014.

Rang Prezime i ime Datum rođ. Šifra Ukupno
1 Bolić Elvir 10.10.1971. ITESA036 75
2 Cerovina Mladen 14.11.1973. WINSA030 50
3 Mahmutović Harun 22.10.1970. SPRSA003 40
4 Marković Dragan 05.06.1972. MOSTA091 30
5 Durić Edin     25
6 Repuh Senad 18.11.1972. SPOSA040 20
7 Hamzić Alem     20
8 Selimović Muris     15
9 Muftić Elvir 21.12.1968. SPRSA005 10
10 Cekro Mirza     10

Kompletnu rang listu možete downloadovati u pdf formatu OVDJE!

 

Završne rang-liste Veterani +35:

2006  2007 2008 2009
2010 2011 2012