Registracija Teniskog saveza BiH

1234

Danas je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine izdalo Rješenje o upisu Teniskog saveza Bosne i Hercegovine u Registar udruženja građana, čime je postao prvi sportski savez organizovan na nivou Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama nedavno donešenog Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini.