Sjednica Organizacionog odbora DAVIS CUP-a Banja Luka 2006.

1234

U Banjoj Luci je 08.maja ove godine održana Prva sjednica Organizacionog odbora Davis cup-a Banja Luka 2006.
Predsjednik Organizacionog odbora je Mladen Ivanić, Ministar inostranih poslova BiH, a njegovi zamjenici su Bariša Čolak, Ministar sigurnosti BiH i Safet Halilović, Ministar civilnih poslova BiH.
Na sjednici je usvojen okvirni program ove značajne sportske manifestacije.
Izabran je i Organizacioni komitet koji će se starati o svim operativnim poslovima u pripremi manifestacije. Na čelu Organizacionog komiteta je, takodje Mladen Ivanić, a njegov zamjenik je Dragoljub Davidović, Gradonačelnik Banja Luke.