OBAVIJEST O ORGANIZACIJI KURSA ZA TRENERE LEVEL I

1234

OBAVIJEST O ORGANIZACIJI

KURSA ZA TRENERE

LEVEL I

 

Teniski savez Bosne i Hercegovine organizuje Kurs za trenere LEVEL I

 

Kurs se organizuje po programu kreiranom u punoj saradnji sa Razvojnim odjelom ITF.

Kurs Level I bit ce odrzan u dva dijela:

Prvi dio „Play tennis Kurs“ u trajanju od 4 dana i drugi dio Kurs „Level I“ u trajanju od 11 dana.

 

  • Kurs će se organizovati u periodu:

-Prvi dio „ Play tennis Kurs“ 23.-26.11.2023. (4 dana).  Lokacija: Sarajevo.

 

-Drugi dio kursa Level I (11 dana), bit ce organizovan u prvom kvartalu 2024. godine i to u modulima od 3-4 dana.  Lokacije po modulima i termini, bit ce usaglaseni i objavljeni do pocetka sljedece 2024. godine.

 

  • Pravo ucesca na kursu Level I (drugi dio), imaju samo kandidati koji su uspjesno pohadjali i zavrsili kurs „Play tennis“.

 

„Play tennis“ kurs: 23.11. – 26.11.2024. - Informacije

 

  • Maksimalan broj kandidata koji mogu pohađati kurs:  24
  • Minimalan broj kandidata za odrzavanje kursa: 16
  • Rok za dostavljanje prijave za učešće na kursu:13.11.2023.

Za prijavu koristit „Aplikacioni obrazac“ koji je u prilogu obavijesti

  • Prijave se dostavljaju u Teniski savez BiH na email: tsbih@tsbih.ba
  • Kotizacija za pohađanje „Play tennis“ kursa iznosi 200,00 KM.  Rok za placanje kotizacije je  do 13.11.2023.
  • Troškove putovanja, smjestaja i ishranesnose kandidati.
  • Teniski savez Bosne i Hercegovine preko svojih partnera, ce svim kandadatima kojima je potreban smjestaj za vrijeme kursa, ponuditi povoljnu opciju.
  • Petak 24.11.2023.: zajednicka vecera u organizaciji Teniskog saveza Bosne i Hercegovine.

 

Predavač na kursu:Kenan Maličbegović (BIH – ITF tutor Level I, Level II)

 

Nakon isteka prijavnog roka, svi kandidati dobit ce detaljan program, potrebnu literaturu i raspored predavanja “Play tennis” kursa.

Kotizacija se uplaćuje na račun Teniskog saveza Bosne i Hercegovine broj

1610000105730011

 

Za sve ostale informacije molimo obratiti se na mail: tsbih@tsbih.ba ili kenanbih@hotmail.com

Aplikacioni obrazac možete skinuti OVDJE